Història

Orígens i influències

El ball de diables de Vila-seca és un ball típic de la cultura popular catalana. La seva base és una representació entre la lluita de les forces del bé, representades per l’àngel, i les forces del mal, representades pels diables.

La primera referència a Catalunya sobre la representació d’una lluita entre Àngels i Diables, es remunta l’any 1150 durant la celebració del casament del comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó. Posteriorment durant els segles XV i XVI en diverses processons de Corpus de Catalunya hi apareixen representacions de les lluites entre els Àngels i els Diables. En algunes representacions els diables van acompanyats d’algun Drac i l’Arcàngel Sant Miquel és l’encarregat d’aniquilar el drac i els diables.

A Vila-seca existeixen referències prèvies a l’aparició de l’actual Ball de Diables de finals del segle XIX i principis del segle XX. Es té constància que aleshores es realitzaven actuacions de Diables al municipi, malgrat que no se sap del cert si les duien a terme grups del poble o de gent forana. Un exemple n’és la cita del Diari de Tarragona en la seva publicació de 31 de juliol de 1880, que en el seu relat sobre les Festes de Sant Esteve d’aquell any deia “Se agregará a la comitiva una numerosa comparsa de diables que dispararán fuegos artificiales durante este acto.”


Naixement

El Ball de Diables de Vila-seca el funden un grup de vila-secanes i vila-secans l’any 1989, sent la data de fundació de la Colla el 23 de març. Emmarcat en la Festa Major d’Estiu de 1989, el 5 d’agost d’aquell any el Ball de Diables de Tarragona, com a padrins, batejava els Diables de Vila-seca. Això va donar pas a la primera actuació pública de la Colla vila-secana, el 6 d’agost de 1989, tal i com recollia el Programa de la Festa Major d’Estiu d’aquell any.