L’entitat

El Ball de Diables de Vila-seca té personalitat jurídica, en forma d’associació sense ànim de lucre. L’Entitat, amb el nom oficial de Grup de Diables de Vila-seca, neix formalment el 22 de març de 1989, quan es signa l’Acta Fundacional i els primers Estatuts que regeixen la Colla.

En aquest apartat pots consultar els Òrgans de Govern de l’Entitat, les seves responsabilitats i la norma bàsica que regeix la nostra associació: els Estatuts.