Junta Directiva

El Capítol IV dels Estatuts del Ball de Diables de Vila-seca defineix la composició, facultats, reunió i acords que pren la Junta Directiva, com a òrgan rector de l’entitat.

Aquesta, sempre ha de constar d’un mínim de tres membres, que ocupen els càrrecs de Presidència, Secretaria i Tresoreria; i un nombre variable de vocals, que en cap cas pot ser superior a set. Actualment, la Junta Directiva del Ball l’ocupen les següents persones amb les corresponents funcions:

  • Ferran López: Presidència
  • Eloi Alcaide: Secretaria; comunicació interna, externa i administrativa; gestió de persones
  • Robert Redón: Tresoreria, finances, pressupostos
  • Pineda Saltó: Vocal responsable de material i logística
  • Laura Redón: Vocal responsable de la secció infantil i d’activitats infantils i divulgatives
  • Albert Jordan: Vocal responsable de la secció de tabals
  • Teddy Molina: Vocal segon responsable de la secció de tabals
  • Jose Ángel Guerrero: Vocal responsable de pirotècnia i correfocs
  • Arnau Jordan: Vocal segon responsable de pirotècnia
  • Rafa Rubio: Vocal segon responsable de finances