Junta directiva

El Capítol IV dels Estatuts del Ball de Diables de Vila-seca defineix la composició, facultats, reunió i acords que pren la Junta Directiva, com a òrgan rector de l’entitat.

Aquesta, sempre ha de constar d’un mínim de tres membres, que ocupen els càrrecs de Presidència, Secretaria i Tresoreria; i un nombre variable de vocals, que en cap cas pot ser superior a set. Actualment, la Junta Directiva del Ball l’ocupen les següents persones amb les corresponents funcions:

 • Eloi Alcaide: Presidència; Cap de Colla Adult, Coresponsable de Comunicació, Coresponsable de Relacions Institucionals, Responsable d’Activitats Divulgatives
 • Laura Redón: Vicepresidència; Cap de Colla Infantil, Coresponsable de Comunicació, Coresponsable de Relacions Institucionals, Responsable d’Activitats Infantils
 • Àxel Claesen: Secretaria; Coresponsable de Formacions CRE, Responsable de Barres, Responsable d’Assegurances
 • Pol Gertrudix: Tresoreria; Responsable de Finances, pressupostos i patrocinis privats
 • Pineda Saltó: Vocalia; Responsable de material tèxtil i de seguretat, Responsable de Vestits, Responsable de Local
 • Ferran López: Vocalia; Responsable de pirotècnia i lluïments, Coresponsable de Carretillada
 • Albert Jordan: Vocalia; Responsable de l’Equip de Tabals, Responsable d’Instruments
 • Rafa Rubio: Vocalia; Responsable de l’Equip d’Activitats Lúdiques i Socials
 • Robert Redón: Vocalia; Segon Responsable de Tresoreria
 • Alba Sánchez: Vocalia

A banda de la Junta Directiva, existeixen formalment, per acord de l’Assemblea General, els següents Equips de Treball:

Comissió dHistòria i Model

 • Eloi Alcaide (Responsable)
 • Laura Redón
 • Ferran López
 • Robert Redón

Equip de Treball de la Secció Infantil

 • Laura Redón (Responsable)
 • Pineda Saltó
 • Josep Forasté
 • Robert Rodríguez
 • Nohemí León
 • Alícia Garcia
 • Jordi Moncunill
 • Josep Lluís Colomina

Equip de Treball de la Secció Tabals

 • Albert Jordan (Responsable Adult)
 • Teddy Molina (Segon Responsable Adult)
 • Rafa Rubio (Responsable Infantil)
 • Pepe Fernández

Equip de Treball dActivitats Lúdiques

 • Rafa Rubio (Responsable)
 • Ferran López
 • Eloi Redón
 • Alba Sánchez
 • Meritxell Núñez
 • Àxel Claesen

Equip de Treball de Material i Logística

 • Pineda Saltó (Responsable)
 • Dèlia Serrano
 • Arnau Jordan