AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ ADDICIONAL RGPDUE

INFORMACIÓ A L’INTERESSAT SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (INFORMACIÓ BÀSICA)

Responsable

Dades del responsable
GRUP DE DIABLES DE VILA-SECA (NIF G43390640)

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades
El Grup de Diables de Vila-seca no té l’obligació legal de designar un DTD. No obstant això, existeix un responsable intern en matèria de protecció de dades que atendrà qualsevol consulta dirigida a la següent adreça de correu electrònic: ball@diablesvila-seca.cat

Finalitat del tractament

Atendre la seva consulta
El Grup de Diables de Vila-seca només es comunicarà amb vostè per tal d’atendre la consulta que vostè mateix ens hagi dirigit a través del nostre portal web. Qualsevol altre contacte comercial, professional o de qualsevol altra naturalesa requerirà d’una altra base legítima per al tractament, encara que sigui, entre d’altres, una relació comercial preexistent o un nou consentiment explícit per la seva part.

Legitimació del tractament
Base legítima per al tractament
Vostè manifesta de forma explícita el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals des del moment en el qual, voluntàriament, omple el formulari de contacte del nostre lloc web. En qualsevol cas, vostè segueix sent el titular de les seves dades personals i, en qualsevol moment, pot exercir els seus drets, que es recullen més endavant en aquesta mateixa pàgina.

Destinataris de les dades
Cessió de les dades
Les seves dades no seran cedides a tercers, a excepció que existeixi una previsió legal.

Transferència internacional de dades
Les seves dades tampoc seran transferides a tercers situats fora de la Unió Europea.

Exercici de drets
Quins drets té?
Vostè pot exercir en qualsevol moment els drets reconeguts a la normativa aplicable i, en particular, als efectes del present formulari web, els drets següents:
• Conèixer si estem tractant les seves dades.
• Accedir a les seves dades.
• Sol·licitar la modificació de les seves dades si són incorrectes i/o errònies.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades.
• Revocar el consentiment per al tractament de les seves dades.

Com pot exercir-los?
Pot exercir els seus drets a través de la direcció electrònica ball@diablesvila-seca.cat, especificant la seva identitat (Nom, cognoms i DNI) i el dret al qual es vol acollir per tal d’exercir-lo. Ens comprometem a tramitar la seva sol·licitud amb la major brevetat i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes a comptar des de la seva sol·licitud, tal i com exigeix la normativa aplicable.

Termini de conservació de les dades
Durant quant de temps conservarem les seves dades?
No conservarem les seves dades més enllà del termini estrictament necessari per tal d’atendre la seva consulta, a excepció que una previsió jurídica o una administració pública ens ho exigeixi.