Els Estatuts

NORMATIVA INTERNA

Els Estatuts són la norma bàsica i general que regeix el funcionament de l’Entitat. Determinen les finalitats i funcionament de l’associació, dels seus socis i els seus drets i deures, de l’Assemblea General i de la Junta Directiva; així com tots els procediments econòmics, sancionadors i administratius que els afecten.

La versió vigent dels Estatuts és la renovació de l’any 2019 (Diligència segona), que va substituir la versió anterior (de l’any 2018). Els podeu consultar clicant en el següent enllaç o en aquesta mateixa pàgina: