Els Estatuts

NORMATIVA INTERNA

Els Estatuts són la norma bàsica i general que regeix el funcionament de l’Entitat. Determinen les finalitats i funcionament de l’associació, dels seus socis i els seus drets i deures, de l’Assemblea General i de la Junta Directiva; així com tots els procediments econòmics, sancionadors i administratius que els afecten.

La versió vigent dels Estatuts és la renovació de l’any 2023 (Diligència tercera), que va substituir les versions anteriors, dels anys 2018 í 2019 (Diligències primera i segona). Els podeu consultar clicant en el següent enllaç o en aquesta mateixa pàgina: