Els diables

ESCAMPANT EL MAL

Els diables són els components rasos dels exèrcits de Llucifer. En el Model tradicional de tipus Militar o Penedesenc -com és el cas del Ball de Diables de Vila-seca- els diables es caracteritzen per dur tots una indumentària igual o molt semblant. Compleixen, també, una jerarquia (és per això que es denomina Model Militar) en la qual els diables es troben jeràrquicament per sota dels personatges principals de Llucifer i la Diablessa. La indumentària dels diables és un dels elements més característics de cada ball de diables i, de forma genèrica, s’anomena vestit; dividit en casaca i pantaló. La resta d’indumentària que complementa el vestit dels diables de Vila-seca és de tipus tradicional i estandarditzat.

Vestits de Roba de Sac: primera generació (1989 – 1994)

Els Diables de Vila-seca es recuperen l’any 1989, en un inici, amb vestits de roba de sac, que protegien poc de les espurnes, amb motius senzills pintats a mà i una representació d’un diable a les esquenes de les casaques. Es tractava de sacs d’avellana usats, confeccionats i pintats amb Tinte Iberia vermell a la rentadora. La figura que apareix a les esquenes de les casaques és una interpretació d’un dibuix d’un llibre de Salvador Palomar, en què representava figures que apareixien en els vestits dels diables de Reus antics, i esdevingué el primer logotip de l’entitat. L’ús de roba confeccionada a partir de sacs d’avellana i el dibuix en qüestió, eren referències i concessions intencionades al llegat que el ball de diables a Vila-seca rebia del Model de Participació Individual (o Model Camp), característic de l’època vuitcentista a Vila-seca. Així mateix, la definició del vermell com a color base dels vestits esdevingué un dels trets característics del Ball de Diables de Vila-seca que s’han mantingut al llarg de totes les generacions de vestits. Per contra, l’ús de figures geomètriques com a decoració de casaques i pantalons és una característica única d’aquesta primera generació, ja que no s’ha repetit en cap altra fins a dia d’avui. Aquesta edició s’usà de forma ininterrompuda tan sols durant quatre anys i mig.

Vestits primera generació 1989-1994

Vestits de Cotó Pintat: segona generació (1994 – 2003)

L’any 1994, el Ball estrena els seus primers vestits de roba ignífuga -de cotó- i amb motius pintats a mà, comptant amb un total de 25 vestits. En aquesta edició apareixen per primer cop les flames, que guanyen protagonisme a la base de les casaques i dels pantalons. Presentats el 23 de gener de 1994, en el marc de la Festa Major de Sant Antoni i dels actes de celebració del 5è Aniversari de la Recuperació, els vestits de la segona generació mantenen el color vermell com a color base i protagonista. També com en la primera edició, els motius són pintats en color negre i les banyes dels diables són de color vermell. S’usaren de forma ininterrompuda durant deu anys.

Vestits segona generació 1994-2003

Vestits de Cotó Cosit: tercera generació (2004 – 2018)

La següent reedició dels vestits fou l’any 2004, amb 25 vestits de color vermell de cotó, amb sanefes cosides de cotó que representaven elements tradicionalment associats al mal, com les serps o els dracs, rematats amb caputxes amb dues banyes de color negre (per primer cop deixen de ser vermelles). Aquesta edició manté la presència i rellevància de les flames, igual com en l’anterior disseny. En aquest cas, però, els motius cosits alternen els colors negre i verd, amb predomini del negre. Apareix, doncs, per primera vegada el color verd en la gamma cromàtica dels vestits del Ball de Diables de Vila-seca després de la recuperació. Presentats el 17 de gener de 2004, amb motiu de la Festa Major de Sant Antoni, els vestits de tercera generació són els qui han gaudit d’una vida més longeva, usats ininterrompudament durant gairebé quinze anys. Un altre tret característic d’aquesta generació de vestits és el fet que és l’edició que més s’allunyà de la tradició -quant a indumentària- del model penedesenc i suposà un acostament al model Camp; pel fet de tractar-se de vestits íntegrament elaborats en roba de cotó i sense pintura (totes les figures, sanefes i decoracions són fetes amb roba cosida).

Vestits 3a generació

Vestits tercera generació 2004-2018

Vestits de Lli Pintat: quarta generació (2018 – actualitat)

La darrera edició dels vestits s’estrenava la primavera de 2018, amb un estil que suposava un retorn als orígens: vestits amb roba de lli pintada. La roba de lli presenta una estructura i textura semblant a la roba de sac, però sense les mancances d’aquesta quant a seguretat i ergonomia. Aquests vestits, els actuals, tenen com a element característic les panxes de rèptil, inspirades en el ceptre de la Diablessa i el logotip de l’entitat. El color principal segueix sent el vermell, malgrat que destaca la presència del daurat, que es fa més evident en els vestits de Llucifer i la Diablessa, amb un toc senyorial més destacat. Hi mantenen la seva presència anterior els colors negre i verd, i les banyes són negres, com en la generació anterior. Des d’aquesta edició dels vestits, de l’any 2018, els tabalers del Ball de Diables de Vila-seca també vesteixen vestit complet, com la resta de diables. El nombre total de vestits d’aquesta generació ascendeix a 45 (incloent Llucifer i Diablessa), malgrat que el nombre de diables que participen en una actuació segueix sent el mateix: 22 diables amb foc, 10 diables tabalers, 1 encenedor, Llucifer i Diablessa.

Vestits 4a generació

Vestits quarta generació 2018-actualitat

Les maces i els complements

Els estris que els diables rasos usen per a cremar carretilles són les maces. Es tracta d’elements de fusta senzills, amb una vareta metàl·lica a l’extrem on s’hi situa la pirotècnia per mitjà de suports amb anelles de plàstic. La darrera edició de les maces d’aquest Ball data de l’estiu de 2018 (malgrat s’estrenaren el gener de l’any 2019, en la representació del Ball de Sant Miquel i Diables) i incorporen la forma de bota en el seu totxo de fusta de l’extrem, ja que històricament -especialment al segle XIX- existia un vincle molt important entre els balls de diables i els gremis de boters. L’anterior edició de les maces, usada fins el 2018, era l’edició original (de l’any 1989). Aquesta primera edició es va crear amb la col·laboració d’Esteve Magriñà (Esteve de la Serra, fuster de Vila-seca) qui va incorporar els totxos de fusta als pals de fregar -de fusta- comprats pels primers membres del Ball de Diables. En aquesta edició, les varetes dels extrems eren realment claus, la qual cosa limitava el nombre de carretilles per maça a un nombre de dues.

Pel que fa a la resta de la vestimenta, els diables vesteixen de forma homogènia i reglada. El Ball de Diables de Vila-seca entén que, en la mesura que s’adscriu al Model Militar o Penedesenc, tots els diables que participen en una actuació han de vestir de forma escrupolosament igual. Així, la samarreta de la colla (de color blanc i amb el tercer logotip de l’entitat) es vesteix sota la casaca únicament i exclusivament durant les actuacions i, en cap cas, en un altre moment. Pel que fa al calçat, es vesteixen espardenyes de set vetes tradicionals (amb veta de color negre) i mitjons alts de cotó vermell. En relació a la part superior, es protegeix el cap -sota la caputxa- amb un mocador negre amb estampat de cercles blancs i, de forma voluntària, amb ulleres de protecció i/o taps. Aquesta indumentària és reglamentària i, en cap cas, es pot alterar.

Evolució Maces

Evolució Maces