Compromís

Els Presidents

Robert Redón Pérez (1989-2003)

President fundador, juntament amb Bernadette Farriol (secretària fundadora), Jordi Gómez (tresorer fundador), Rosa González i Carles Rovira (vocals fundadors); signà l’Acta Fundacional que suposà la recuperació del Ball de Diables. Des dels inicis, incorporà al seu equip a Magda Graset, que posteriorment assumí la Secretaria. En el llarg període de gairebé 15 anys al capdavant de l’entitat, Redón encapçalà el bateig i primera actuació del Ball (1989), les incorporacions dels personatges principals (1990 í 1994), l’estrena de la segona generació de vestits (1994), la celebració del 5è Aniversari (1994), la celebració del 10è Aniversari (1999), la participació a la Fira Mediterrània de Manresa (2000), el primer correfoc fora de Catalunya (2001), la incorporació a la FDDC (2003) i la I Trobada de Diables i Dimonis dels Països Catalans a Vila-seca (2003). Ha format part de la Junta Directiva ininterrompudament des de 1989 fins a l’actualitat on, després de la presidència, ocupà la Tresoreria (2003-2019) i el càrrec de vocal (2019-actualitat). Ha estat, també, encenedor del Ball de Diables gairebé ininterrompudament des del dia del seu bateig fins l’any 2018. En l’Assemblea General de l’any 2019, a proposta de la Junta Directiva, s’aprovà per unanimitat la seva condició de Soci Honorífic -el primer de l’entitat-, fet que s’oficialitzà amb l’entrega de la Placa de Soci Honorífic en el Sopar de Gala de celebració del 30è Aniversari, el novembre de 2019, davant 180 membres presents i històrics del Ball de Diables.

Xavier Colomina Granell (2003-2010)

Colomina, membre del Ball de Diables des de 1994, agafà el relleu de Redón al capdavant de l’entitat pels volts de la I Trobada de Diables dels Països Catalans que se celebrà a Vila-seca l’any 2003. Encapçalà, al llarg del seu mandat, fites històriques per al Ball de Diables, com ara la participació als X World Police & Fire Games (2003), l’estrena de la 3a edició dels vestits del BDV (2004), la celebració del 15è Aniversari (2004), les Jornades de Debat del Món del Foc (2006), la recuperació i participació del BDV en el primer Seguici Tradicional recuperat a Vila-seca (2008), la trobada a Berga en contra de la nova llei del foc (2009), la gestació de la Nit del Foc a Vila-seca, amb la primera representació del Ball de Sant Miquel i Diables i la primera trobada de diables per Sant Antoni (2010) i la celebració dels actes amb motiu del 20è Aniversari (2010). Acompanyat a la Junta per Robert Redón, Òscar Rodríguez i Jordi Saltó deixà la presidència de l’entitat el febrer de 2010. Dins el Ball, és una de les persones que ha assumit el rol de Llucifer durant molts anys.

Jordi Saltó Saltó (2010-2018)

Membre del Ball de Diables de Vila-seca des de l’any 2001, Saltó prengué el relleu de Colomina al capdavant de l’entitat després de la celebració del 20è Aniversari. El gran repte afrontat durant la seva presidència fou el gran procés d’adaptació a la nova normativa aprovada en l’àmbit de la Unió Europea en matèria d’espectacles amb foc. L’any 2011 es feren les primeres formacions RGCRE i CRE en el si de l’entitat. Junt amb Jordi Martí, Eloi Alcaide, Pepe Fernández -substituït el 2015 per Albert Jordan- i Robert Redón a la Junta Directiva, el seu mandat es caracteritzà per la progressiva incorporació de nova activitat, com ara la creació del Sopar de la Colla (2012), la celebració del 25è Aniversari, amb la I Trobada de Diables del Tarragonès a Vila-seca i el I Correfoc dels Històrics (2014) o la creació de la Carretillada (2015) i la seva posterior evolució cap a un acte propi (2018). Al final de la seva presidència i ja amb la incorporació a la Junta Directiva de Laura Redón, Pineda Saltó, Ferran López, Arnau Jordan, Teddy Molina i Jose Ángel Guerrero; encapçalà la gestació del Ball de Diables Infantil, l’estrena de la 4a edició dels vestits del Ball i l’estrena dels 10 tabals tradicionals obra de Xixo Luthier (2018). Dins el Ball tingué el paper de Llucifer abans d’assumir la presidència; paper que interpretà en les primeres edicions del ball parlat.

Ferran López Andreu (2018-2019)

L’Assemblea General de 2018, reforçà la Junta Directiva fins assolir, per primer cop, el nombre màxim de deu persones que poden formar-ne part. La Junta Directiva encapçalada per López afrontà dos grans reptes: la celebració del 30è Aniversari i el procés judicial obert arrel de l’estrena de la 4a edició dels vestits. Així doncs, Ferran López assumia la responsabilitat jurídica en un moment crític per a l’entitat. Acompanyat per Eloi Alcaide (Secretaria), Robert Redón (Tresoreria), Pineda Saltó, Laura Redón, Albert Jordan, Teddy Molina, Jose Á. Guerrero, Arnau Jordan i Rafa Rubio (Vocalies); encapçalà fites com ara l’estrena de la segona generació de maces (2019), la presentació del primer conte editat pel BDV (2019), la participació en la I Trobada Nacional de Diables a Cervera (2019), l’organització de la I Trobada Nacional de Diables per Vegueries a Vila-seca i la del II Correfoc dels Històrics, en el marc del 30è Aniversari (2019) i la participació i segona posició en el II Concurs de Tabals Tradicionals (2019). Dins el Ball de Diables -al qual accedí l’any 2016- assumí el rol d’encenedor en substitució de Robert Redón des de 2018 i fins l’actualitat.

Eloi Alcaide Alonso (2019-)

L’Assemblea General de 2019 suposà el canvi en la presidència i el relleu de Ferran López per part d’Eloi Alcaide, qui formava part de la Junta Directiva des de 2010 amb, entre d’altres, la funció de Cap de Colla. La candidatura encapçalada per Alcaide era complementada per Laura Redón (Vicepresidència), Pol Gertrudix (Tresoreria), Àxel Claesen (Secretaria), Pineda Saltó, Ferran López, Rafa Rubio, Albert Jordan, Alba Sánchez i Robert Redón (Vocalies). A l’inici del mandat, Alcaide encapçalà el tancament de la celebració del 30è Aniversari, amb el primer Gran Sopar de Gala (2019) i la candidatura del Ball de Diables als III Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural en la categoria l’Entitat (2019). En un any 2020 í 2021 marcats per la pandèmia de la Covid-19, Alcaide afrontà reptes de gestió importants com ara la creació de la Comissió d’Història i Model (2019), la recerca a l’Arxiu Històric de referències antigues al ball de diables (2018-2021), el canvi de Local Social (2019-2022), la cura de la renovació del text del Ball de Sant Miquel i Diables (2020), la renovació del web de l’entitat (2021) i de la imatge corporativa (2020) o el projecte de renovació de la figura de Sant Miquel (2020-2022) i de la seva posterior benedicció (2023). Amb la represa de l’activitat de foc amb plena normalitat, impulsà les primeres representacions del ball parlat fora de Vila-seca (2022), el bateig i estrena dels nous Ceptres Petits (2023), la renovació dels Ceptres (2023) i la incorporació de la Mostra de balls parlats al programa de la Nit del Foc (2023). Recentment, ha encapçalat l’organització dels actes de celebració del 35è Aniversari (2024), amb el III Correfoc dels Històrics i la Trobada de Balls de Diables Tradicionals a Vila-seca, com a actes més destacats. Dins el Ball, ha tingut el paper de diable ras.