Patrocinadors

ELS NOSTRES COL·LABORADORS

El finançament ordinari del Ball de Diables de Vila-seca recau, també, en els convenis de patrocini i mecenatge signats amb diversos comerços, empreses i col·laboradors del sector privat. Aquests convenis s’agrupen, fonamentalment, en tres categories diferenciades:

  1. Convenis ordinaris de mecenatge: són els majoritaris i consisteixen en aportacions privades amb caràcter anual incorporades al pressupost de l’entitat i que sustenten part de l’activitat ordinària. En el cas dels convenis ordinaris, l’entitat ofereix a canvi la visualització d’aquesta col·laboració a través del web, cartelleria, díptics i material audiovisual editat.
  2. Convenis extraordinaris de mecenatge: són aquells signats amb empreses en moments determinats per tal d’afrontar despeses o inversions de tipus extraordinari. Les empreses assumeixen el cost íntegre o gairebé íntegre d’aquestes inversions en concepte de patrocini extraordinari, d’apadrinament o mecenatge. En aquests casos s’estableix un pla comunicatiu específic per donar la màxima repercussió a la col·laboració.
  3. Convenis de serveis i convenis mixtes: són aquells que consisteixen totalment o parcialment en la dació de serveis i/o beneficis per a les persones sòcies de l’entitat o per a la pròpia entitat a canvi de la visualització d’aquest patrocini.

Si qualsevol comerç, empresa o persona jurídica vol col·laborar amb el Ball de Diables de Vila-seca, pot contactar amb l’entitat a través del formulari de contacte d’aquest lloc web o a l’adreça de correu tresoreria@diablesvila-seca.cat.

Les empreses que actualment patrocinen el Ball de Diables són:

Foto conjunta dels patrocinadors de l’any 2020 amb els nous tabals tradicionals del Ball de Diables Infantil

Foto conjunta dels patrocinadors de l’any 2020 amb els nous tabals tradicionals del Ball de Diables Infantil